Junior Udendørs træning

Tilmelding til udendørs Juniortennis i AGF sæson 2017

Juniorudvalget i AGF Tennis vil gerne byde velkommen til den kommende udendørs juniortennistræning for alle børn og unge i alderen fra 6 år til og med det fyldte 18 år.

Mange har allerede trænet indendørstennis i vintersæsonen, og glæder sig nu til at komme ud og spille på de røde grusbaner.

Andre spillede i sidste udendørssæson og glæder sig nu til den nye. Eller du har måske bare fået lyst til at prøve spillet, det gode kammeratskab og ikke mindst vores super trænerhold. Alle er velkomne til en spændende ny udendørssæson, hvor AGF Juniortennis vil fortsætte de gode træningsmuligheder og ikke mindst særlige arrangementer for vores juniortennisspillere (se mere under 'det sker').

Du kan også tilmelde dig holdkampe, og din forælder, kan hjælpe i rollen som holdkaptajn (opgaver er nærmere beskrevet på hjemmesiden, men spørg meget gerne trænerne eller juniorudvalget).

Alle er velkommen uanset om man er nybegynder, eller har spillet juniortennis i nogle år. Den enkelte bliver matchet bedst muligt ud fra alder og erfaring, samt trænernes evt. kendskab til dig.

Træningen gennemføres mandage, tirsdage, torsdage og fredage med udgangspunkt i eksisterende niveauinddelinger, træningstider og erfaringer fra indendørssæsonen. Du kan tilmelde dig træningstimer efter nedenstående plan. Deltagere på junior-elite-hold og boblerhold skal først godkendes af Trænerteamet.

Træningstider:
 
Holdnavn  Kode
Junior Elite A  JEA
Junior Elite B  JEB
Junior-Bobler JB
Juniorbreddespillere under 13 år JU13
Juniorbreddespillere 13+ JO13
 
 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 
 
06:30 - 07:30 (ude)
JEA
Træner: Johannes
 
 
 
15.30 - 17.00 (ude)
JB
Træner: Johannes
 
 
 
 
 
16:00 - 17:00 (inde)
JU13
Træner: Rasmus + hj.trænere
 
 
  
 
16:30 - 18:00 (ude)
JEA
Træner: Asger
16:00 - 17:00 (inde)
JU13
Træner: Thomas + hj.trænere
 
16:00 - 17:30 (ude)
JEB
Træner: Asger
15.30 - 16.45 (ude)
JB
Træner: Johannes
 
16:00 - 17:00 (ude)
JU13
Træner: Rasmus ell. Thomas + hj.trænere
17:00 - 18:00 (inde)
JO13
Træner: Rasmus + hj.trænere
 
17:00 - 18:00 (inde)
JO13
Træner: Thomas + hj.trænere

 

16.45 – 18.00 (ude)
JEB
Træner: Johannes
 
17:00 - 18:00 (ude)
JO13
Træner: Rasmus ell. Thomas + hj.trænere
17.00 - 18.30 (ude)
JEB
Træner: Johannes
 
 
17:30 - 19:00 (ude)
JEA
Træner: Asger
 
 
 
18:30 - 20:00 (ude)
JEA
Træner: Johannes
 
 
 
 
 

 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan Rundberg på mail: allan@rundberg.dk eller mobil: 20 129 129

Sommersæsonen starter tirsdag den 2. maj 2017 (uge 18) og varer frem til uge 40, 2017.

Der er sommerferie i ugerne 26-32 (begge uger inkl.) Se mere om tennisskoler i sommerferien HER.

Træningstider udmeldes løbende her på hjemmesiden eller via mail til den enkelte.

Hvis man er helt ny spiller i AGF Tennis, så betragtes de 2 første uger som prøvetimer, og herefter er der bindende tilmelding. Der er bindende tilmelding for øvrige spillere, der tidligere har spillet i AGF Tennis.

Juniorudvalget har igen valgt at sløjfe indmeldelsesgebyret for nye medlemmer til denne sæson.

Pris for træning:

 

Timer

Pris kr. (junior 6-13 år)*

Pris kr. (junior 14-18 år)*

Obligatorisk kontingent:

1,0

700

825

1 times juniortræning udover timen inkluderet i medlemskabet, udendørs 2017

Der betales seperat for træningsholdene juniorelite og bobler.

1,0

400

400

*: Hvis man tilmelder sig mere end end én time, så skal man vælge holdet med ekstra træningstimer under fanebladet "træning". Se mere og betal kontingent her

Der betales seperat for træningsholdene juniorelite og bobler.

Klubben har ketsjere og bolde, men det anbefales at den enkelte på et tidspunkt erhverver sin egen ketcher.

Ved meget dårligt vejr vil der som udgangspunkt være mulighed for, at benytte indendørs hallen til træning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Juniorudvalgets medlemmer.

Vel mødt til træningen i uge 18.

 

Træningsstruktur

Ny struktur i juniorafdelingen - fra Maj 2017

For at sikre et tennistilbud til juniorer på alle niveauer og for at videreudvikle juniorernes deltagelse i turneringer har Bestyrelsen i foråret 2017 truffet beslutning om en ny stuktur for junioreliteafdelingen.

Den nye struktur nu bliver iværksat og implementeret i forbindelse med den kommende udendørssæson.

I den nye juniorelitestruktur arbejdes der med 3 niveauer. Det betyder at, der udover breddetræningen, som forbliver uændret i den nye struktur, nu vil være tre holdinddelinger mod tidligere to.

 

Holdene

Elitehold A (4 x træning ugentligt):

Her forventes, at man har licens og deltager i min. 10 DTF turneringer pr. år. udover JM og holdturneringer.

Elitehold B (3 x træning ugentligt):

Her forventes, at man har licens og deltager i min. 6 DTF turneringer pr. år. udover JM og holdturneringer.

Boble (2 x træning ugentligt):

Her forventes, at man deltager i min. 3 Mini- eller DTF turneringer pr. år.

 

Holdplacering

For at lette overgangen fra gammel struktur til ny struktur i forhold til holdplacering er der som udgangspunkt og fra sæsonstart placeret henholdsvis 5 spillere på Elitehold A, 5 spillere på Elitehold B og 13 spillere på Bobleholdet.

Der tilstræbes en holdstørrelse på 6, 8 og 12 spillere på henholdsvis Elitehold A, Elitehold B og bobleholdet. Det er således op til den nye cheftræner i samråd med Asger Buus at vurdere om den enkelte spillers placering giver mening i forhold til bl.a. niveau, engagement og turneringsaktivitet. Der vil således forekomme ændringer i holdsætningen i løbet af de første 4-5 uger af udendørssæsonen.

Det vil herefter normalt være ved overgangen til en ny sæson, at cheftræneren vurderer, hvorvidt der skal ske holdændringer - og dette i samarbejde med turneringsafdelingen i seniorafdelingen, da den nye juniorelitestruktur fremover gerne skulle føre til at klubben bliver selvforsynende med divisionsspillere på seniorniveau.

OBS!! Mail vedr. holdplacering udsendes i starten af næste uge.

 

Fysisk træning

Fra oktober 2016 - april 2017 fik juniorafdelingen nogle midler til at understøtte et pilotprojekt, der handlede om fysisk træning med TRX, en træningsform der er baseret på elastikker og egen kropsvægt.

Da evalueringen af pilotprojektet har været yderst positiv fra såvel spillere, forældre som trænere, arbejder juniorudvalget på, at TRX skal være en integreret del af juniorelitetræningen. Vi forventer at kunne præsentere en model på det kommende forældremøde (se herunder).

 

Forældreengagement

Krav til deltagelse i de forskellige turneringer i løbet af tennisåret betyder, at forældres villighed til kørsel og brug af weekendtid til at understøtte de unge spillere, er nødvendigt.  

Forældremøde d. 11. maj kl. 18.00-19.00. Mødet foregår i klubhuset

Her vil den nye cheftræner og juniorudvalget præsentere de overordnede mål for den nye juniorstruktur, informere om holdturneringer og individuelle turneringer, herunder forventninger og praktiske ting i forbindelse hermed samt informere om priser og status på TRX.

Det forventes at forældre til spillere på Elite A, Elite B og Boblehold deltager på forældremødet.

 

Pris

Pris for udendørssæson vil afhænge af det hold den enkelte spiller hører under. Prisen forventes at blive en “pakkepris”, hvor betaling for træning, enkelte vigtige turneringer samt licens, hvis det kræves, forventes at indgå. Prisniveauet fastlægges endeligt på det sidste bestyrelsesmøde den 27/4 før udendørssæsonen, hvorefter der informeres om dette på forældremødet.

 

Første træningsdag i udendørssæsonen

Tirsdag den 2. maj.

Grundet klubhusbyggeri og deraf mindre banekapacitet kan de 2 indendørsbaner i denne udendørssæson bookes som alle andre baner. Derfor er der heller ingen garanti for at træningen foregår i hallen i tilfælde af regn. Der vil sandsynligvis også forekomme aflysninger enkelte onsdage for Elitehold A og Elitehold B’s vedkommende i forbindelse med afvikling af seniorholdturneringskampe.

OBS. Morgentræning for Elitehold A er ligger foreløbig torsdag morgen, men kan blive flyttet til anden ugedag hvis nødvendigt.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Juniorudvalgets medlemmer.

Vel mødt til træningen i uge 18.

 

AGF Juniortennisudvalg