Generalforsamlingen 2017

Årets generalforsamling i AGF tennis afholdes torsdag den 2. marts kl. 19:30 i Tennis-Klubhuset.
 
 
Dagsorden:
 
*
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning 2016/17
 
3. Regnskab 2016 og budget 2017
 
4. Indkomne forslag
 
5. Valg til bestyrelsen
På valg:
Rikke
Mogens
Klaus
Ulrik
 
6. Eventuelt
 

AGF tennis byder som afslutning på lidt godt til ganen og smagsløgene:-)