Generalforsamlingen 2018

Generalforsamling i AGF-Tennis 2018, mandag den 16. april i klubhuset ved hallen.

Dagsorden:

klokken 19.30 – 20.00

  • Velkommen
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Jens Sonne fortæller om året, der er gået og om fremtiden
  • Regnskab 2017 og budget 2018
  • Forslag fra medlemmer
  • Valg til bestyrelsen: Sofus Riishede, Jonna Kragh Jacobsen og Maria Dodensig Lundgaard genopstiller. Susanne Kate Gieselmann og Ulrik Lyhne ønsker ikke genvalg
  • Eventuelt

 

Ca. klokken. 20.00 – 21.00

Efter en lille pause får vi en snak om ønsker til fremtiden i AGF-Tennis. Vi skal have en snak om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan satses mere på i det daglige arbejde.  

Bestyrelsen har valgt en ny struktur, hvor vi har 4 udvalg:

                  Juniorudvalg

                  Motionistudvalg

                  Holdspillerudvalg - senior turnering

                  Bane- og anlægsudvalg

 

Den nye struktur lægger op til større selvstændighed i udvalgene, og vi opfordrer medlemmerne til at bidrage med ideer, praktisk hjælp og støtte til at organisere nye tiltag. Udvalgene har rigeligt brug for dette.

Bidrag fra medlemmer kan være ganske små bidrag som fx en kage i forbindelse med et arrangement, grafisk bistand eller IT-support til hjemmeside, nyhedsbreve eller tryksager, hækklipning eller en omgang lugning af fliser, indkøb af let træningsudstyr, deltagelse i festudvalg, organisering af træningsweekend osv. osv.

Et 'engangsbidrag' eller et godt råd er lige så velkomment som mere kontinuerligt arbejde.

Der er kaffe, øl og lidt at spise hele aftenen.

*